Arbeidsmarkt en scholing in de binnenvaart

Onder de gezamenlijke noemer “Visie op arbeidsmarkt en scholing” organiseren het Centraal Bureau
voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en het Onderwijscentrum Binnenvaart (OCB) twee bijeenkomsten.
Beide bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag 12 juni 2009 bij het Scheepvaart en Transport College
(STC) in Rotterdam.

CBRB Themabijeenkomst
De afgelopen tijd zijn er veel nieuw gebouwde schepen in de vaart gekomen. Veel binnenvaartondernemingen ondervinden nu gevolgen van de economische crisis. Vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt voor de binnenvaart worden sterk door deze ontwikkelingen beïnvloed. Hoe reageren
binnenvaartondernemers hierop? Welke maatregelen moeten worden genomen om, ook op termijn,
voldoende aanbod van gekwalificeerd binnenvaartpersoneel te verzekeren? Het CBRB organiseert
een themabijeenkomst in de Mullerzaal van het Scheepvaart en Transport College (STC) om over
deze vragen van gedachten te wisselen.
Deelnemers aan deze bijeenkomst worden verzocht zich aan te melden via de website www.cbrb.nl

OCB Stakeholdersbijeenkomst
Het OCB nodigt aansluitend de ‘stakeholders’ (vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en
onderwijs) uit om te komen tot een breed gedragen visie en een gemeenschappelijk werkkader voor
de komende jaren. De bedoeling is dat die visie richtinggevend wordt voor diverse projecten op het
snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt en in de communicatie en positionering van de sector. Aldus moet
de basis worden gelegd voor een langdurige samenwerking, waarin onderwijs en bedrijfsleven elkaar
versterken en maximaal gebruik maken van elkaars expertise.

Bron: CBRB, 18-05-2009;