Arbocatalogus ‘Werken op Hoogte’ goedgekeurd en direct van kracht

De Inspectie SZW heeft de arbocatalogus ‘Werken op Hoogte’ voor de scheepsbouw goedgekeurd. Door goedkeuring van de procedure wordt sectorspecifieke invulling gegeven aan de Arbowetgeving voor werken op hoogte. Naast een handig handvat is dit het wettelijk kader waarbinnen werkzaamheden op hoogte uitgevoerd dienen te worden. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zal vanaf heden de catalogus gebruiken voor haar handhaving. Het is daarom essentieel dat werven én toeleveranciers die werkzaamheden uitvoeren op werven hun bedrijfsprocedures toetsen aan de nieuwe voorwaarden.

Wettelijk kader
De arbocatalogus Werken op Hoogte geldt als wettelijk kader waarbinnen werkzaamheden op hoogte uitgevoerd dienen te worden. De Inspectie SZW zal bij een inspectie toetsen of het bedrijf minimaal voldoet aan de hierin gestelde eisen. Het is daarom essentieel dat werven hun bedrijfsprocedures en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) toetsen aan de voorwaarden uit de arbocatalogus Werken op Hoogte. Toeleveranciers die werkzaamheden uitvoeren op werven moeten ook voldoen aan de eisen uit de nieuwe arbocatalogus.

Verbetercoaches adviseren bij implementatie
De catalogus Werken op Hoogte is een onderdeel van 5xbeter, de arbocatalogus voor de metaalsector. Door de goedkeuring ontstaat duidelijkheid over hoe scheepswerven om dienen te gaan met de regels voor werken op hoogte. Ondernemers kunnen ‘verbetercoaches’ van 5xbeter inschakelen voor advies over de implementatie van de catalogus.

5xbeter
De arbocatalogus is ontwikkeld door Scheepsbouw Nederland in samenwerking met de FNV en de andere partners uit 5xbeter. 5xbeter bevat naast werken op hoogte nog procedures voor werken in besloten ruimte, lasrook, geluid, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en machineveiligheid. De arbocatalogus Werken op Hoogte is te vinden op 5xbeter.nl.

Meer… 5xbeter

 

Related news

List of related news articles