ArcelorMittal en Dow voor CO2 reductie in North Sea Port

ArcelorMittal en Dow Benelux starten proeven met een nieuwe installatie die koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxide (CO) afscheidt uit de gassen die ontstaan tijdens de productie van staal. De installatie staat op de bedrijfsterreinen van het Gentse ArcelorMittal in North Sea Port.

Foto: ArcelorMittal.
Foto: ArcelorMittal.

Het afgescheiden en geconcentreerde CO2 wordt op die manier geschikt gemaakt voor opvang en opslag (‘Carbon Capture and Storage’) of hergebruik (‘Carbon Capture and Utilization’). Dit maakt het gebruik ervan als grondstof voor de chemische industrie mogelijk. De CO kan door Dow worden gebruikt om koolwaterstoffen te maken en door ArcelorMittal om bio-ethanol te produceren. Dit Carbon2value project is bedoeld om de nieuwe technologie, die reeds in het laboratorium is bewezen, te testen in een industriële omgeving. Enkele jaren geleden al namen ArcelorMittal Gent en Dow samen met nog enkele internationale partners het initiatief om samen te werken aan nieuwe CO2-reductiemethoden.

Duurzaamheidsdoelstellingen behalen

Dit project sluit naadloos aan bij de ambities van North Sea Port om actief samen te werken om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. “We zijn trots op deze twee bedrijven in North Sea Port die de handen ineen slaan om oplossingen voor het klimaat in de praktijk te brengen”, aldus CEO Daan Schalck.

Anton van Beek, President en Chairman of the Board van Dow Chemicals Benelux, verwoordt het als volgt: “De wereld staat voor grote uitdagingen om de klimaatverandering te beheersen. Het gezamenlijke doel is het significant verminderen van de CO2-uitstoot om zo de verdere opwarming van de aarde te voorkomen. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen in de transportsector, de bebouwde omgeving en in de industrie. Daarnaast is CO2 vaak een bijproduct van industriële productieprocessen. Met deze pilot verwachten wij een belangrijke doorbraak te realiseren in de verdere reductie van onze CO2-uitstoot.”

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium, vult hierbij aan: “ArcelorMittal Belgium is wereldleider in CO2– en energie-efficiëntie in de staalsector. Dit project maakt deel uit van ons actieplan om onze koppositie verder te versterken.”

Regionale en maatschappelijke kansen

De resultaten van de proeven willen de bedrijven gebruiken om de technische en economische haalbaarheid van het CO2-besparende concept in kaart te brengen. De regionale en maatschappelijke kansen zullen door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen worden geëvalueerd. Het project loopt nog tot eind 2020. De resultaten worden gepubliceerd en gepresenteerd op het Carbon2Value-eindsymposium.