Arctic Sunrise koerst naar Nederland voor zeereservaten

Bijna alle Nederlanders (96 %) vinden het belangrijk dat delen van de Noordzee beschermd worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van GfK in opdracht van Greenpeace. Zeven op de tien zijn van mening dat zeereservaten moeten worden ingesteld: gebieden die afgeschermd worden voor elke vorm van economische activiteit. Ruim zeventig procent vindt bovendien dat stukken van de Noordzee gevrijwaard moeten worden van vissers. Het gaat slecht met onze zee en de overheid lijkt dat met een flinke korrel zout te nemen. Greenpeace koerst daarom met de ‘Arctic Sunrise’ richting Nederland om de roep om bescherming van de Noordzee kracht bij te zetten.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders op flinke schaal recreëren in en bij de Noordzee. 35-Plussers genieten bij uitstek van een wandeling langs de kust (68 %), terwijl jongeren er vooral graag zonnen en zwemmen (respectievelijk 50 en 47 %). Dat zoveel Nederlanders willen dat de Noordzee beschermd wordt, is niet voor niets. Volgens de laatst bekende gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in de laatste eeuw een regelrechte kaalslag plaatsgevonden in onze zee.

De biodiversiteit in de Noordzee is de laatste honderd jaar minstens gehalveerd. De overheid heeft tot op heden niet de politieke wil getoond daar iets aan te veranderen. Al decennialang wordt de bodem omgeploegd met sleepnetten. Unieke diersoorten als haaien en roggen zijn steeds minder te vinden, omdat ze worden opgevist voordat ze zich kunnen voortplanten. De ooit zo rijke Noordzee is veranderd in een armoedig ecosysteem, waarin nog maar enkele vissoorten, zoals schol, kunnen overleven.

De Arctic Sunrise is op weg naar Nederland om de komende maanden te laten zien dat het noodzakelijk is om onze Noordzee te beschermen. Volgens internationale, wetenschappelijke inschattingen moet minstens dertig procent gevrijwaard worden van economische activiteiten, zodat de zee ademruimte heeft om te herstellen en aan te sterken voor een gezonde toekomst. Op dit moment is nog geen 150 van de bijna 60.000 vierkante kilometer Nederlandse Noordzee beschermd tegen exploitatie: een beschamende 0,25 procent.

De EU heeft Nederland verplicht om ervoor te zorgen dat de Noordzee uiterlijk in 2020 op weg is naar gezond herstel. Het huidige ambitieniveau van de overheid is echter zo bedroevend laag dat onze zee alleen maar verder aftakelt. Het ministerie van Economische Zaken flirt met pulskorvisserij –vissen met elektrische schokken-, als alternatief voor destructieve sleepnetten, maar er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat dit een duurzaam alternatief is. Greenpeace pleit voor de enige bewezen oplossing: dertig procent van de Noordzee hermetisch afsluiten.

Op de vanmorgen gelanceerde website jouwmeterzee.nl daalt de bezoeker af naar de diepte van de Noordzee om te zien met welke grote gezondheidsproblemen ze te kampen heeft en hoe belangrijk goede bescherming is. Wie vindt dat de overheid de toekomst van onze zee serieus moet nemen, kan daar het Manifest der Zeven Zeeën ondertekenen, voor bescherming van onze zeeën en oceanen ver weg en dichtbij. Te beginnen met onze eigen vertrouwde en geliefde Noordzee waar we zo graag recreëren.