Astrid Timmermans directiesecretaris Havenbedrijf Rotterdam

Per 1 oktober is drs. Astrid Timmermans-Jonker (35) benoemd tot hoofd Corporate Affairs/directiesecretaris van het Havenbedrijf Rotterdam. Zij volgt Cor Smits op die inmiddels als gemeentesecretaris bij de gemeente Drimmelen werkt.

Astrid Timmermans-Jonker is in haar functie als directiesecretaris ook verantwoordelijk voor de afdelingen Juridisch Bestuurlijke Zaken, Bestuurlijke Ondersteuning en Public Affairs.

Astrid Timmermans-Jonker was tot 1 oktober secretaris/griffier van de Centrumraad bij de gemeente Rotterdam. Ze werkte al eerder bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 27-10-2008;