Atos ontwikkelt inspectiesysteem om dreigingen in zeecontainers op te sporen

Atos neemt deel aan het Europese COSMIC-project en gaat een geavanceerd inspectiesysteem ontwikkelen om zogenoemde CBRNE-dreigingen op te sporen. Deze gevaren hebben betrekking op Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire en Explosieve dreigingen die zich kunnen voordoen in containers op schepen of in zeehavens. In het project is ruim 3,5 miljoen euro geïnvesteerd als onderdeel van Horizon 2020, een belangrijk Europees fonds voor onderzoeksprogramma’s.

CBRNE-componenten

Een dreiging met ‘CRBNE-componenten’ door terroristen is een grote zorg, niet alleen voor de Europese Unie, maar ook voor de veiligheid op wereldwijd niveau. Deze materialen kunnen relatief eenvoudig worden verborgen en meegesmokkeld in containers of voertuigen.

Snelle inspectie

COSMIC staat voor een innovatieve aanpak bij de detectie van CBRNE-materialen die een snelle inspectie van een groot aantal containers en voertuigen in zeehavens en grensovergangen mogelijk maakt. Dit krijgt invulling door de inzet van een detectiesysteem dat uit drie fases bestaat en gebruikmaakt van een nieuwe set hoogwaardige sensors. De filosofie achter deze aanpak is het creëren van een snelle en betrouwbare oplossing, waarbij uitsluitend niet verdachte containers snel worden vrijgegeven en verdachte containers naar de volgende inspectiefase gaan.

Analyseren van data

Atos, dat leiding geeft aan het werkproces ‘Systeemanalyse en Gebruikers’, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het COSMIC-systeem. Dit systeem zal in elke inspectiefase data analyseren die afkomstig zijn uit verschillende devices en sensors, evenals andere informatie die uit externe bronnen wordt ontvangen. De software en algoritmes die worden ontwikkeld, worden ingezet voor het beheer en de controle van zowel de data als sensors om relevante besluitvorming mogelijk te maken.

Testlocaties in Nederland, Albanië en Spanje

De ontwikkelingen als onderdeel van het project worden gevalideerd op drie gecontroleerde testlocaties in Nederland, Albanië en Spanje. Bij het project zijn drie bedrijven betrokken (Atos, Lingacom en SEADM), drie vooraanstaande onderzoeksinstituten (Technion, Ben-Gurion Universiteit en de Spaanse Nationale Onderzoeksraad) en drie organisaties van eindgebruikers (Nederlandse Douane, de nationale politie van Israël en de Spaanse Guardia Civil).