Automatische openingsverzoeken bruggen voor pleziervaart met nieuwe app

Recreatieschippers in de provincie Noord-Holland kunnen gebruik maken van een unieke dienstverlening via een app: een digitale vaargids met persoonlijke vaarinformatie én automatische openingsverzoeken voor bruggen. Deze app is onderdeel van het landelijke project Blauwe Golf, die moet zorgen voor een betere doorstroming op water én weg. Alléén in de provincie Noord-Holland kun je via de app RiverGuide Recreant deze automatische openingsverzoeken en persoonlijke vaarinformatie ontvangen. Beroepsschippers kunnen via de app RiverGuide ook gebruik maken van deze nieuwe dienst in Noord-Holland.

De schipper voert gegevens in van het schip en de vaarroute. Op basis van de locatie, opgegeven vaarroute en snelheid wordt de verwachte aankomsttijd bij een brug of sluis berekend. Deze verwachte aankomsttijd wordt via een speciaal brugmanagementsysteem (BMS) doorgegeven aan de brugwachter. De app toont vervolgens de route met alle bruggen en sluizen die de schipper op de route tegenkomt. Daarnaast geeft de app tijdens de reis relevante informatie zoals detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, marifoonkanaal en telefoonnummers voor contact met de bedienaar.

In het vaarseizoen 2018 worden steeds meer bruggen aangesloten op deze nieuwe dienstverlening. De ervaringen worden benut voor verdere doorontwikkeling.

De app RiverGuide Recreant is gratis te downloaden via de Appstore en Playstore.

RiverGuide Recreant
Brug- en sluiswachters beslissen wanneer de bruggen worden geopend. Zij maken gebruik van het BMS, waarin informatie staat over drukte op weg en water, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten. Als de schipper gebruik maakt van de digitale vaargids, ziet de brugwachter in het systeem wanneer schepen bij de brug of sluis aankomen. Op basis hiervan kan hij – rekening houdend met de hulpdiensten, het openbaar vervoer en het overige wegverkeer – het beste bedientijdstip bepalen. Dit bedientijdstip krijgen schippers te zien in de app.

Ook de routenavigatie van automobilisten kan in de toekomst rekening houden met de (geplande) brugopeningen. Weggebruikers weten zo tijdig wanneer de brug open gaat en hoeven minder vaak voor de openstaande brug te wachten.

Blauwe Golf
Samen met 10 andere (vaar)wegbeheerders werkt de provincie Noord-Holland om de Blauwe Golf in de provincie te realiseren: Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap Rijnland, gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend, Zaanstad en WaterNet.

Deze partijen zorgen er samen voor, dat de bruggen in de provincie efficiënter worden bediend en schippers hun reis beter kunnen plannen. Gemeente Zaanstad heeft de intentie om het BMS vanaf 1 oktober 2018 in gebruik te nemen. Momenteel is Zaanstad het systeem nog aan het testen. Ook Waternet zit nog in de testfase van het BMS en zal zo snel mogelijk aansluiten.

Landelijke samenwerking
Sinds 2012 werken 5 provincies, 3 gemeenten, het ministerie van I&W en de havens van Rotterdam en Amsterdam samen aan een betere landelijke informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, schippers en weggebruikers.

Vragen
Bij vragen of klachten over de dienstverlening kunnen vaarweggebruikers bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland, 0800 0200 600 (gratis) of mailen naar [email protected].

 

Related news

List of related news articles