Baggeren in vaarwegen Kop van Overijssel voor veiligheid en natuur

Inloopbijeenkomst
De provincie Overijssel organiseert samen met de gemeente Steenwijkerland en het Waterschap Reest en Wieden op dinsdag 8 november 2011 een inloopbijeenkomst over de baggerwerkzaamheden aan de vaarwegen/grachten bij Giethoorn, Dwarsgracht en richting Blokzijl. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 20.00 uur in restaurant De Otterskooi, Dwarsgracht 54 in Giethoorn. Vertegenwoordigers van de gemeente, het waterschap, de provincie en de aannemer zijn aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en om vragen te beantwoorden. Er volgen nog meer inloopavonden, die per deelstreek in de Kop van Overijssel georganiseerd worden.

Tweede fase baggerwerkzaamheden
De drie genoemde samenwerkende partijen vinden het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen op het water. Daarom werken wij samen op vele plaatsen aan de verbetering van de vaarwegen in Overijssel.

De baggerwerkzaamheden tweede fase vinden plaats op de volgende vaarwegen/watergangen: het kanaal Steenwijk-Beukerssluis, het kanaal Blokzijl-Blauwe hand, de Cornelisgracht, Thijssengracht, Vaarsloot, Westersevaart, Brouwersgracht, Pinkesloot en het Ettenlandsche kanaal. De werkzaamheden starten medio november 2011, worden in fases uitgevoerd en zijn naar verwachting eind 2012 afgerond. Er wordt rekening gehouden met het broed- en toeristenseizoen; tussen de maanden maart en september wordt niet gebaggerd.

Aannemer J.P. Schilder B.V. Bagger-, Hei- en Grondwerken uit Ursem voert de werkzaamheden uit. Het gaat om het baggeren van ongeveer 600.000 m3 baggerspecie. Waar mogelijk wordt de vrijgekomen bagger nuttig toegepast voor bijvoorbeeld ophoging van land of oever-/dijkversterking.

Eerste fase afgerond
De eerste fase van de baggerwerkzaamheden is begin 2011 afgerond en betrof de vaarwegen Steenwijk-Ossenzijl, De Linde en Steenwijkerdiep.

Doel werkzaamheden
De provincie laat de werkzaamheden uitvoeren om de veiligheid voor de recreatievaart te verbeteren en extra ruimte te geven aan de natuur door schoner water te creëren voor flora en fauna.

Meer… Provincie Overijssel