Baggerschip Edax start met aanleg Marker Wadden

Het baggerschip Edax van Boskalis arriveert op 15 april in het Markermeer bij Lelystad om te beginnen met de aanleg van de Marker Wadden. De snijkopzuiger is 89 meter lang en beschikt over een snijkop die klei los snijdt van de bodem. Het schip gaat circa 7 miljoen kuub zand en klei baggeren.

Hoofduitvoerder Bart van Asperen van Boskalis kijkt uit naar de volgende stap: nieuw land maken met klei en slib. Hij vertelt aan Flevopost: “Dit is een geweldig project. Een nieuw natuurgebied maken in open water met nieuwe technieken. Een gebied dat goed is voor de natuur, de mens en de economie. En dat op deze schaal in Nederland, echt uniek’

Marker Wadden
De Marker Wadden zijn natuureilanden die de komende jaren in stappen worden ontwikkeld in het Markermeer. De aanleg geeft een positieve impuls aan de ecologische kwaliteit. De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks kans aan vissen om te paaien en foerageren, zodat er weer grote aantallen vogels zoals sterns en steltlopers kunnen terugkeren naar het gebied. Het totale archipel van eilanden is 750 hectare. Het robuuste natuurgebied is niet alleen voor de Nederlandse natuur, maar ook voor de natuur wereldwijd van groot belang.

Lees hier alle berichten over de Marker Wadden