Baggerwerkzaamheden in binnen- en buitenhaven

De binnen- en buitenhaven van Maassluis kenmerken zich door de grote verscheidenheid aan gebruikers.

Deels worden beide havens gebruikt als museumhaven, worden ligplaatsen ingenomen door beroeps- en pleziervaart en kent de haven een aantal bedrijven welke haven gebonden zijn. Het belang van toegankelijkheid is daarom onmiskenbaar groot.

Niet gewenste diepgang
Uit recente peilingen is gebleken dat de binnen- en buitenhaven van Maassluis niet meer de gewenste diepgang hebben en dat onderhoudsbaggerwerk noodzakelijk is. Met name diepgaande schepen ondervinden hinder van de aanslibbing. Als gevolg daarvan heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 januari 2014 besloten beide havens uit te baggeren.

Meer… Gemeente Maassluis