Baljeu nieuwe havenwethouder Rotterdam

Jeannette Baljeu (VVD) is de nieuwe havenwethouder van Rotterdam. Baljeu krijgt in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders de portefeuille haven, regionale economie en verkeer en vervoer toebedeeld. Het college bestaat uit acht wethouders, waarvan de helft in ‘deeltijd’ gaat werken. Baljeu is één van die deeltijdwethouders.

Bron: Nieuwsblad Transport, 30-04-2010;