Ballastwaterverdrag eindelijk geratificeerd

Na 14 jaar is het ballastwaterverdrag eindelijk geratificeerd, zo maakte de International Maritime Organization (IMO) op 8 september 2016 bekend. De officiële ingangsdatum is vastgesteld op 8 september 2017. Na die tijd moeten vrijwel alle zeeschepen binnen 5 jaar van een ballastwater behandelingssysteem voorzien zijn. Dit betekent een grote investering voor scheepseigenaren en druk op de maritiem-technologische sector om binnen de gestelde periode de nodige systemen te leveren én in te bouwen.

Vanaf 8 september 2017 moeten schepen voor de vernieuwing van hun IOPP certificaat een ballastwater behandelingssysteem hebben geïnstalleerd. Dit betekent dat de leveranciers van deze systemen de productie flink moeten opschroeven om aan de vraag te voldoen. Ook dienen onderhoudswerven rekening te houden met langere ligtijden van de schepen aan de werf.

Netherlands Maritime Technology (NMT) is blij met de ratificering. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de bescherming van het mariene milieu. NMT houdt de situatie scherp in de gaten en informeert proactief haar leden en scheepseigenaren, zowel in Nederland als in Europees verband. NMT bekijkt welke gevolgen dit heeft voor haar leden en waar nodig spant NMT zich in om de belangen van haar leden te behartigen.

30 lidstaten nodig om het verdrag te ratificeren
Op 15 februari 2004 is de Ballastwaterconventie aangenomen door de IMO. Het transporteren van ballastwater van de ene naar de andere locatie kan leiden tot ecologische schade aan de omgeving, die vaak onomkeerbaar is. De conventie is gericht op het voorkomen van de verplaatsing van schadelijke aquatische organismen en ziektekiemen door het lozen van onbehandeld ballastwater niet meer toe te staan. Voor het inwerking treden moeten minimaal 30 lidstaten het verdrag ratificeren. Deze lidstaten moeten minimaal 35% van het tonnage in de mondiale koopvaardijvloot vertegenwoordigen. Deze laatste mijlpaal is nu eindelijk bereikt waarmee het verdrag geratificeerd is.