Bedrijfsresultaat Havenbedrijf stijgt met € 17 miljoen in eerste halfjaar

Het bedrijfsresultaat van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) is, vergeleken met 2007, in het eerste halfjaar gestegen met € 17 miljoen tot € 110 miljoen. Oorzaken zijn een forse stijging van de opbrengsten en een sterk verbeterd resultaat op deelnemingen. Dat laatste was in de eerste helft van 2007 negatief door een eenmalige afwaardering. De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat is in lijn met het Bedrijfsplan 2006-2010. Daarin wordt een groei van resultaat en rendement voorzien die nodig is om de omvangrijke financieringsopgave van HbR voor de middellange termijn, onder andere in verband met de aanleg van Maasvlakte 2, te kunnen volbrengen.

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2006 is 8% (€ 19 miljoen) meer aan havengelden en contractopbrengsten gerealiseerd. Deze opbrengsten namen voornamelijk toe als gevolg van een hogere overslag en beperkte tariefseffecten. De bedrijfslasten bleven op gelijk niveau.

De ratio’s rentedekking (van 3,4 naar 4,0), total debt / EBITDA (van 3,7 naar 3,3) en het rendement op werkzaam vermogen (van 7,2% naar 9,1%) verbeterden sterk ten opzichte van de eerste helft van 2007, vooral als gevolg van een aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat. Het rendement op het werkzaam vermogen zal naar verwachting over heel 2008 lager uitkomen door een toename van het geïnvesteerd vermogen in de tweede helft van 2008. De solvabiliteit verminderde conform verwachting (van 68% naar 61%) door afname van het eigen vermogen (aflossingen op achterstelde leningen en een earn-out betaling van € 50 miljoen). Aan de normen die externe financiers stellen kon ruimschoots worden voldaan.

Over 2008 verwacht HbR een hoger netto resultaat dan over 2007.

Bron: Port of Rotterdam, 20-08-2008;