Bedrijven, Havenbedrijf Rotterdam en vakbonden zoeken oplossingen voor arbeidsvraagstuk containersector

Op 16 juni 2015 is overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van de bedrijven in de containersector (containerterminals en de verhurende bedrijven), de vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen en het Havenbedrijf Rotterdam. Dit Sociaal Overleg Containersector wordt voorgezeten door het Havenbedrijf. Partijen zijn in het verlengde van het eerder gemaakte Output-document de intentie overeengekomen om invulling te geven aan de oplossingsrichtingen van dit Output-document, teneinde het overcompleet worden van werknemers te voorkomen. Afgesproken is voor 1 november a.s. een aantal zaken nader te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden voor oplossingen en de mogelijke financiering ervan.

De afgelopen maanden is overleg gevoerd tussen de bedrijven en de bonden om samen duidelijkheid te krijgen over het mogelijk verlies aan werkgelegenheid als de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 volop draaien. Het probleem doet zich naar de huidige inzichten pas vanaf 2017 voor, waardoor het nu lastig is te voorspellen om hoeveel banen het precies zal gaan. Partijen in het Sociaal overleg Containersector houden daarom rekening met een verlies van ten minste 200 en ten hoogste 800 banen vanaf 2017.

Meer… Port of Rotterdam 

Related news

List of related news articles