Bedrijven zien nieuwe haven zitten

Bedrijvenkring Urk (BKU) heeft tien bedrijven gevonden die serieuze belangstelling hebben voor de buitendijkse haven. Het gaat om scheepsbouwers, scheepsreparateurs en toeleveranciers, die voor een deel ook zelf willen investeren in de plannen.

Volgens Pieter Brouwer van de Commissie Maritiem van de BKU loopt zijn organisatie bewust voor de muziek uit. ,,We willen de vaart erin houden. Daarom hebben we afgelopen jaren bedrijven bezocht waarvan we dachten dat die zich aan een buitendijkse haven wilden vestigen. We hebben ook de politiek benaderd. Dat leidde ertoe dat samen met gemeente en provincie een marktonderzoek werd opgezet, waarvan de resultaten binnenkort bekend worden gemaakt. Duidelijk is al dat de uitkomsten positief zijn.”

Bron: Nieuws op Urk, 29-08-2008;