Bedrijventerrein Flevokust Haven geopend

Op donderdag 7 november is het multimodale binnendijkse bedrijventerrein Flevokust Haven officieel geopend. Na twee jaar voorbereiden is fase 1 van het industrieterrein bouwrijp en klaar om bedrijven te ontvangen. De belangstelling is groot door de ruime kavels, centrale liggen en goede bereikbaarheid.

Janneke Sparreboom, wethouder van Gemeente Lelystad, Björn Carlier en Gerard Liempt van Patrizier Beteiligungs AG ondertekenen de overeenkomst van zo’n 12 hectare havengebonden logistieke bedrijven.

Nieuwe reservering voor bijna 12 hectare getekend

De eerste bedrijven hebben zich al gemeld. Somerset Capital Partners heeft eerder getekend voor ruim 10 hectare voor de bouw van een datacenter. Tijdens de opening werd door Patrizier Beteiligungs AG de handtekening gezet voor een reservering van bijna 12 ha havengebonden logistieke bedrijven.

Het bedrijventerrein is aantrekkelijk voor bedrijven door de ruime kavels, de goede bereikbaarheid over water, de weg, het spoor en de lucht, de grote bouwhoogte en de hoge milieucategorie (5,3). Flevokust Haven is daardoor bij uitstek geschikt voor logistiek (gerelateerde) bedrijven, maakindustrie en agrifood. Ook de nabijheid van de Maximacentrale, het recent opgeleverde zonnepark van 30 ha en de mogelijkheden die dit biedt voor bedrijven, maakt vestiging op Flevokust Haven interessant.

“Lelystad een ondernemersstad, die graag de rode loper uitlegt voor bedrijven”

“Er is veel belangstelling. We staan hoog in verschillende lijstjes als logistieke hotspot”, zegt wethouder economische zaken Janneke Sparreboom. “Het is een sterk punt dat wij in Flevoland nog de ruimte hebben voor bedrijven. Bovendien is Lelystad een ondernemersstad, die graag de rode loper uitlegt voor bedrijven. De werkgelegenheid in Lelystad is ook dit jaar weer met ruim 1000 banen toegenomen, vooral in de handel en logistiek.”

Versterking regionale economie

Gedeputeerde Jan Nico Appelman: “Provincie Flevoland is trots op de ontwikkeling van beide havens in Flevoland. We richten onze blik naar het water. We versterken hiermee onze regionale economie en vestigingsklimaat, midden in Nederland en in het hart van het IJsselmeer. Dit maakt onze provincie aantrekkelijk en voor nieuwe bedrijven.”

Overeenkomst met ENGIE voor energieconcepten

Met ENGIE en de provincie is een intentieovereenkomst getekend om met elkaar energieconcepten te onderzoeken en toe te passen binnen Flevokust Haven. Bijvoorbeeld gebruik van restwarmte van de Maximacentrale en het toekomstige datacenter, het toepassen van zonnepanelen op daken van bedrijven en het verwerken van afvalwater binnen het terrein door gebruik te maken van de oude viskweekbakken voor buffering en infiltratie. Dit alles in het kader van duurzame gebiedsontwikkeling.

Over Flevokust Haven

Het binnendijkse bedrijventerrein vormt samen met de buitendijkse haven de Flevokust Haven. Het is een samenwerkingsproject waarbij provincie Flevoland het buitendijkse deel van de haven en kade ontwikkelt en de gemeente Lelystad het binnendijkse deel voor haar rekening neemt. De haven is inmiddels een jaar in bedrijf, nu kan er ook gebouwd worden op het binnendijkse bedrijventerrein. De gemeente ontwikkelt in deze fase 43 hectare bedrijventerrein en maakt in fases (in overleg met de afnemende bedrijven) de grond bouwrijp. De eerste fase is nu klaar. Daarmee is de haven compleet en volledig operationeel zowel buitendijks als binnendijks.

Photo:

Related news

List of related news articles