Bekijk de film over de Maritieme Strategie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de maritieme sector een Maritieme Strategie ontwikkeld. Om deze strategie te verbeelden is een Youtube film gemaakt.

De Nederlandse maritieme cluster is actief op alle continenten en daarmee met recht een wereldspeler. De maritieme cluster bestaat uit 12 sectoren die belangrijk zijn voor ons land en internationaal groot aanzien genieten. Het gaat om: binnenvaart, havens, Koninklijke Marine, maritieme dienstverlening, maritieme kennis- en onderwijs instituten, maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersport en zeescheepvaart. De maritieme cluster is van grote waarde voor de Nederlandse economie en biedt belangrijke kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten voor nieuwe markten en het creëren van werk.

Deze toppositie van de Nederlandse maritieme cluster is echter geen vanzelfsprekendheid. Wereldwijd vinden er verschuivingen plaats. Deze veranderingen vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Juist daarom is het voor Nederland belangrijk om de positie van dit cluster niet alleen te onderhouden maar ook te versterken.

De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te realiseren. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit maritieme cluster noodzakelijk. In de beleidsagenda van de maritieme strategie worden de maatregelen genoemd die noodzakelijk zijn om de ambities van de rijksbrede maritieme strategie te realiseren.

Meer… Nederland Maritiem Land