Belangengroepen Surinaamse haven voor status quo

Belangengroepen op de haven van Paramaribo staan erop dat de situatie gehandhaafd blijft, waarbij de afhandeling van scheepsladingen individueel geschiedt. Iedereen mag dus een beetje beheerder spelen en dat moet zo blijven ook. Plannen om slechts twee operators te belasten met het beheer worden resoluut afgewezen.

Bron: Waterkant.net, 19-08-2006;