Belgisch 420 podium op United 4 in Workum

Het voorbije weekend werd in Workum (Friesland) de eerste U4 wedstrijd van het seizoen gevaren, met een record deelname van 430 zwaardboten. De zon was overvloedig aanwezig, de wind echter minder, wat aanleiding gaf tot frustraties bij zeilers en wedstrijdorganisatie.

Bron: Clubracer, 23-04-2007;