Belgische binnenschippers dreigen met cabotagebeperking

De binnenvaartorganisaties VBR en Bond van Eigen Schippers hebben vrijdag tijdens een vergadering van de Europese Schippers Organisatie in Brussel hun Nederlandse collega’s van CBOB en ONS gewaarschuwd voor tegenmaatregelen als Nederland de kredietgaranties, zoals gevraagd door de sector, gaat verruimen zonder het aanmelden van een crisis.

Volgens de Belgische organisaties voldoet de huidige crisis ruimschoots aan de omschrijving van een ernstige marktverstoring zoals vermeld in art. 7 van EU-richtlijn 96/7/EG.

Bron: De Lloyd, 28-04-2009;