Belwind plant bow grootste offshore windpark in België

Belwind, een onderdeel van de Econcern-groep, wil een offshore windmolenpark bouwen voor de Belgische kust. De beoogde locatie is de Bligh Bank, op 46 kilometer van de kust van Oostende. Er worden 66 windturbines van elk 5 MW voorzien, waarmee een investering van 800 miljoen euro gemoeid zal gaan.

Bron: Envirodesk.com, 12-07-2006;