Benco demonstreert effect van permanent magnetische koppelingen die Amerikaanse Marine voor haar vloot heeft ingezet

Op de jaarlijkse NIDV tentoonstelling voor Defensie en Veiligheid (AHOY Rotterdam 18 november) zal het bedrijf BENCO uit Rotterdam het effect van permanent magnetische koppelingen tussen pompen en elektromotoren demonstreren.

Het gaat hier in principe om een koppeling in aandrijflijnen tussen een elektromotor enerzijds en de aangedreven toepassing anderzijds. Dit kunnen pompen zijn, maar evengoed lopende banden, compressoren, generatoren, ventilatoren of machines.

Na een geslaagde proefperiode op het gebied van technische en economische voordelen van permanent magnetische koppelingen voor de verschillende scheepspompen, had de Amerikaanse Marine de proef uitgebreid voor tien verschillende typen marineschepen. Op deze schepen werden meer dan 1.500 magneetkoppelingen voor de verschillende aandrijfsystemen geïnstalleerd. Na een jaar leverde deze proef een besparing op van ruim
$ 6 miljoen.

In het kader van de verdere rationalisering van alle processen, systemen en gebouwen binnen Defensie zou de inzet van bedoelde koppelingen een serieuze optie tot bezuinigingen kunnen zijn, aldus de directeur van Benco.

Bron: NIDV, 02-11-2010;