Bent u voorbereid op de nieuwe milieuregelgeving?

Januari 2010 klinkt nog ver weg, maar komt steeds dichterbij.

Vanaf deze datum treedt het Scheepsafvalstoffenverdrag voor de binnenvaart in werking. Hiervoor geldt dat het vanaf dat moment verboden is om nog vuil water overboord te lozen. Voor passagiersschepen met meer dan 50 passagiers blijft de mogelijkheid om het afvalwater zelf (aan boord) te behandelen.

Vooruitlopend op deze maatregel organiseerde het CBRB op 5 mei 2009 de themabijeenkomst “Oplossingen vuilwaterafgifte passagiersvaart”.

De volgende items kwamen hier aan bod:

-Toelichting wet- en regelgeving
-Technische mogelijkheden
-Subsidiemogelijkheden voor zuiveringsinstallaties en vuilwatertanks
-Andere inzamelmogelijkheden?

Een economisch aantrekkelijke oplossing voor dit punt vormt de gecertificeerde gestandaardiseerde Submerged Membraan Bioreactor van Triqua bv, genaamd de SubTriq®Marine. Deze compacte installatie is conform de IMO regelgeving en volgens artikel 76 van het scheepsafvalstoffenbesluit. Het systeem biedt veel voordelen. Naast een snelle levertijd is de installatie energiezuinig en robuust en kan het behandelde water worden hergebruikt. Kosten op afgifte van afvalwater en liggeld worden bespaard evenals de tijdsbesparing als het gaat om de afdracht van afvalwater. Tijd die beter kan worden benut in plaats van het transporteren van ‘ballast’.

Bron: Triqua bv, 10-06-2009;