Beperking grote vistuigen op binnenwateren

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beperkt met ingang van 1 januari 2008 het vissen met grote vistuigen op de binnenwateren. Daarmee wordt voldaan aan de nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer om het gebruik van beroepsvistuigen af te bakenen, zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden voor recreatieve doeleinden.

Bron: Visserij Nieuws punt.nl, 07-11-2006;