Bescheiden groei zorgt voor nieuw overslagrecord

Overslag2012olie-overslag (Ries van Wendel de Joode) JPG

Overslag haven Rotterdam neemt 1,7% toe
Ondanks de kwakkelende economie, is de goederenoverslag in de haven van Rotterdam in 2012 met 1,7% toegenomen. In totaal passeerde 442 miljoen ton goederen de haven. Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam: “Hoewel de groei beperkt is, is het weer een record voor Rotterdam. De overslag van containers nam in 2012 licht toe, met name dankzij de export. In het marktsegment droog massagoed zorgde de afnemende staalproductie in Europa voor minder overslag van met name ertsen. Die beweging werd meer dan gecompenseerd door de groei van de natte bulk: vooral ruwe olie en olieproducten werden meer overgeslagen. Die laatste categorie is de laatste tien jaar maar liefst verdrievoudigd. Daaraan zie je dat Rotterdam steeds meer een draaipunt wordt voor de wereldhandel. Dat helpt de haven te blijven groeien, want de wereldhandel ontwikkelt zich doorgaans sneller dan de Nederlandse en de Europese economie. De positieve overslagcijfers van dit jaar nemen niet weg dat bij veel bedrijven de winstmarges onder druk staan, men soms rode cijfers schrijft of personeel wordt ontslagen.” Voor volgend jaar verwacht het Havenbedrijf Rotterdam een groei van ca. 2%.

Droog massagoed
In het droog massagoed is over de volle breedte minder lading behandeld. Er werd 18% minder agribulk overgeslagen door slechte oogsten in belangrijke graan en oliezaden exporterende landen en daaruit voorvloeiende hoge prijzen. IJzererts en schroot daalde 12% door de lagere staalproductie in Europa. Meerdere hoogovens zijn gesloten. De overslag van cokeskolen (gebruikt in hoogovens) hield geen gelijke tred met de daling van de ijzerertsoverslag, omdat ladingstromen gebundeld werden en nu via Rotterdam lopen. Niettemin nam de kolenoverslag 4% af. De oorzaken hiervan zijn de kleinere vraag naar kolen voor elektriciteitsopwekking omdat in de zomer veel duurzame energie beschikbaar was en het interen op voorraden. De overslag van overig droog massagoed nam 9% af, vooral door de malaise in de bouw en de tegenvallende industriële productie. In totaal werd 79 miljoen ton droog massagoed overgeslagen.

Nat massagoed
De overslag van ruwe olie nam dit jaar toe met 6% en zat daarmee weer op ‘normaal’ niveau. Enerzijds waren er minder omvangrijke onderhoudstops in de raffinaderijen dan vorig jaar en anderzijds viel elders in Europa productiecapaciteit weg, reden waarom de productie hier werd opgeschroefd. De overslag van minerale olieproducten nam net als in voorgaande jaren toe, nu met 12%. Belangrijkste oorzaak is de toename van de handel in olieproducten, met name door de verschillen in de prijs van stookolie in Europa en Azië. Het loont daardoor bijvoorbeeld om Russische stookolie via Rotterdam naar het Verre Oosten te verschepen. Ook de overslag van nafta, gasolie, diesel, kerosine en benzine nam toe. De invoer van LNG bleef op een laag pitje, omdat de prijzen in Azië veel hoger liggen. Het product wordt daarom naar het Verre Oosten getransporteerd in plaats van naar Europa. Het overig nat massagoed kende een groei van 4%, onder andere door het opstarten van Neste (import van palmolie) en de toegenomen invoer van biodiesel. In totaal werd 214 miljoen ton nat massagoed overgeslagen. Daarmee is dit goederensegment goed voor de helft van de goederenoverslag in Rotterdam.

Containers en breakbulk
De aanhoudende economische malaise zorgt voor minder import van goederen en meer export. Het saldo van die twee is een groei van 2% in gewicht. Omdat exportcontainers gemiddeld zwaarder zijn én er minder containers leeg terug gingen bleef de overslag in aantallen containers (TEU’s) gelijk. Rotterdam verloor lading in de feedermarkt, maar won shortsea containers. De 11,9 miljoen TEU aan containers waren goed voor 126 miljoen ton.
Het roll on / roll off verkeer nam met 3% toe, ondanks de kwakkelende Britse economie. Het overig stukgoed daalde 23%, vooral door de veel geringere import van staal. In totaal kwam de breakbulk daarmee op -5%, 24 miljoen ton.

Marktaandeel
Het marktaandeel van de haven van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range nam de afgelopen vijf jaar toe met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar tot 37,7% in het derde kwartaal van 2012. In het containersegment is het in 2009 ontstane verschil met Hamburg en Antwerpen vastgehouden.

Verwachting 2013
Gelet op de vooruitzichten van de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese, met name Duitse economie, wordt voor 2013 wederom een bescheiden groei verwacht van ongeveer 2%. Daarmee zal de overslag volgend jaar waarschijnlijk de 450 miljoen ton naderen.
De verwachting is dat in de jaren daarna de overslag iets sneller zal toenemen. Enerzijds omdat de economische vooruitzichten voor 2014 beter zijn, anderzijds zullen de nu lopende investeringen in tankopslag, containerterminals en kolencentrales in de loop van de tijd leiden tot meer overslag.

Meer… Port of Rotterdam 

Related news

List of related news articles