Besluiten aandeelhoudersvergadering Vopak

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. op 26 april 2007 zijn de volgende besluiten genomen:

– De jaarrekening over het boekjaar 2006 is vastgesteld.
– Het dividendvoorstel is goedgekeurd. Dit betekent dat op 4 mei 2007 een dividend zal worden uitgekeerd geheel in contanten van EUR 0,75 per gewoon aandeel. Vanaf 30 april 2007 zal het aandeel Vopak op Euronext Amsterdam ex-dividend worden genoteerd.

Bron: Vopak, 26-04-2007;