Besommingen hoger, nettoresultaat weer lager

Ondanks hoger geraamde besommingen voor 2006 zal het nettoresultaat voor de Nederlandse kottervloot voor de vierde maal op rij negatief uitvallen. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen kosten, waarvoor vooral de hoge brandstofkosten verantwoordelijk zijn.

Bron: visserijnieuws.nl, 24-10-2006;