Bespaar kosten bij innovaties in de maritieme sector – Kom naar het innovatieseminar op 11 maart in Wageningen

Op woensdag 11 maart organiseren Syntens en het Marin een seminar voor ondernemers in de scheepsbouw. Het seminar richt zich op ondernemers die werken aan vernieuwing. Doel van de bijeenkomst is om deze MKB ondernemers beter bekend te maken met de ondersteuningsmogelijk-heden die er voor hen bestaan. Op het programma staan presentaties van Syntens, Marin en Senter Novem.

Bron: Syntens/Marin, 17-12-2008;