Beste kwartaal ooit voor haven van Gent

  • binnenland

De Gentse haven boekte in het eerste kwartaal van 2017 een totale goederenoverslag van bijna 14 miljoen ton. Bijna 10% meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat is met voorsprong het beste kwartaal ooit. Het Havenbedrijf Gent ziet hiermee de goederenoverslag verder gaan op het elan van 2016 dat het beste jaar ooit was. De overslag in de binnenvaart daalde met 2,7%.

8% meer zeeschepen
In het eerste kwartaal ontving de haven 8% meer zeeschepen (totaal van 775) dan in dezelfde periode in 2016. Bij de binnenvaart werd er voor het aantal schepen een stijging van ruim 4% gerealiseerd (totaal 3.680) met een totale tonnenmaat die 10% hoger lag.

Wederom record voor zeevaart
Het laatste kwartaal van 2016 was het record van beste ooit in de zeevaart. Het eerste kwartaal van 2017 is opnieuw een record. In het eerste kwartaal gaat de goederenoverslag via zeevaart met een totaal van 8,2 miljoen ton er 1/5 op vooruit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij de goederenoverslag via zeevaart behoren ijzererts, steenkool, schroot, raapzaad en droge meststoffen tot de stijgers. Petroleumproducten gaan erop achteruit.

Goederenoverslag in de binnenvaart gedaald
De binnenvaart komt op 5,6 miljoen ton goederenoverslag. Dit is een daling van 160.000 ton of 2,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

De daling bij de binnenvaart wordt veroorzaakt door minder overslag van ijzererts. Dit wordt wel gecompenseerd door de stijgende overslag van ijzererts via zeevaart. Mais, tarwe, ruwe mineralen en bouwmaterialen doen het goed. Voor de overslag van containers via binnenvaart is het een goed begin van het jaar geweest: +20%, het derde beste kwartaal ooit. Dit is het resultaat van het verder ontwikkelen van nieuwe binnenvaartverbindingen op Lille, Rotterdam, Zeeland Seaports en Antwerpen.

Photo:

Related news

List of related news articles