Bestuursovereenkomst gezamenlijk havenbeheer Twentekanalen getekend

  • binnenland

Woensdag 14 januari hebben vijf gemeenten de overeenkomst gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen getekend. De raden van gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem hadden in 2014 al ingestemd met het plan voor een gezamenlijk havenbeheer voor de Twentekanalen. Mevrouw ten Heuw, plv. voorzitter van het Havenoverleg, was blij met de zeer positieve reacties in de gemeenteraden voor dit voorstel dat wordt gezien als een voorbeeld voor goede samenwerking.

De gemeenten werden vertegenwoordigd door de wethouders W. Meulenkamp (gemeente Hof van Twente), J. Kottelenberg (gemeente Lochem), M. ten Heuw (gemeente Hengelo), J. van Marle (gemeente Almelo) en P. Welman (gemeente Enschede). Hiermee is een start gemaakt met het realiseren van de ambitie zoals die in de overeenkomst is omschreven: ‘…de best mogelijk omstandigheden te scheppen voor het verder professionaliseren van de haventaken en goed te kunnen inspelen op de vragen en wensen van de gebruiker en zodoende de regionale economie verder te helpen’.

Zo zijn per 1 januari jl. al de havenregels en haventarieven voor alle gemeenten hetzelfde geworden.
Ook is afgelopen woensdag de heer G. (Gerry) Waanders aangesteld als havenmanager. De heer Waanders heeft jarenlange ervaring als senior projectmanager/ontwikkelmanager bij de gemeente Enschede en Provincie. Hij zal per 1 februari starten maar voert nu al verkennende gesprekken met de bedrijven in de regio. De havenmanager krijgt Almelo als standplaats, in een gezamenlijk kantoor met Port of Twente en XL Businesspark Twente.

Meer… Gemeente Enschede

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten