Betere toegang tot binnenhavens

Het kabinet wil investeren in verbetering van de toegang tot binnenhavens. Hiervoor wordt tijdens de regeringsperiode 25 miljoen euro per jaar ter beschikking gesteld. Dat geld wordt ook gebruikt voor een betere benutting van het vaarwegennetwerk door verbetering van de bediening van sluizen en bruggen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 14-06-2007;