Beveiligingsregels goed nageleefd op Nederlandse schepen

De beveiligingsregels aan boord van Nederlandse zeeschepen worden net als voorafgaande jaren goed nageleefd. Dat blijkt uit controles die de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) in 2009 heeft gehouden. IVW controleerde 207 Nederlandse schepen die verplicht voorzien moeten zijn van een beveiligingsregiem (International Ship and Port Facility Security code).

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat, 01-09-2010;