Bewonersbijeenkomst zeesluis IJmuiden

Hoe gaat de nieuwe zeesluis IJmuiden eruit zien? Welke hinder kan ik verwachten tijdens de bouw? Wordt het omliggend wegennet extra belast door bouwverkeer? Wanneer is de zeesluis klaar? Heeft de bouw van de nieuwe sluis ook voordelen voor mij? Rijkswaterstaat nodigt alle buurtbewoners van harte uit voor een bewonersbijeenkomst op woensdag 14 oktober, waar deze en andere vragen beantwoord zullen worden.

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Er komen steeds grotere zeeschepen in de vaart. Met de bouw van de nieuwe zeesluis, die een stuk groter wordt dan de oude, wordt de bereikbaarheid van de Amsterdamse haven verbeterd. Dit is gunstig voor de regionale economie. Het aanleggen van de sluis is uitdagend werk. Niet alleen vanwege de omvang van de sluis, maar ook omdat Rijkwaterstaat ervoor zorgt dat het sluizencomplex en de wegverbinding over het sluizencomplex tijdens de bouw zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. Hierdoor is er weinig ruimte om te bouwen.

Het project is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Het project wordt medegefinancierd vanuit het EU-programma TEN-T. Aannemersconsortium OpenIJ begint in 2016 met de bouw van de nieuwe sluis. Naar verwachting is de sluis eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Tijdens de bewonersbijeenkomst zullen Rijkswaterstaat en OpenIJ presentaties verzorgen over het doel, de aanpak en de fasering van de aanleg van de nieuwe zeesluis IJmuiden. Na afloop van de presentaties kunt u bij de verschillende thematafels uw vragen stellen.

Programma:
19:00 uur: zaal open
19:30 – 20:10 uur: presentaties Rijkswaterstaat en OpenIJ
20:10 – 21:30 uur: informatiemarkt

Locatie:
Telstar Stadion Minister van Houtenlaan 123B 1981 EK Velsen-Zuid

Aanmelden voor de bewonersbijeenkomst kan via de website van Eventtouch of door te bellen met 030 – 275 96 27.

Rijkswaterstaat ziet uw aanmelding tegemoet en verwelkomt u graag op woensdag 14 oktober.