Bezwaar tegen aanwijzing mzi locaties

Het Watersportverbond heeft tegen de aanwijzing van twee locaties voor mzi’s bezwaar aangetekend bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Één van de locaties is gelegen onder de noordkust van Noord-Beveland. De andere mzi ligt net ten oosten van de lichtenlijn bij de kreken van Ouwerkerk.

Bron: Watersportverbond, 22-05-2009;