Bezwaren tegen jachthaven

Behoud van het strandje bij Port Scaldis, alternatieve locaties voor uitbreiding van de jachthaven, de ontsluiting van de nieuwe jachthaven en de economische gevolgen voor Breskens.

Ze komen aan de orde in de milieueffectrapportage (MER) die wordt opgesteld naar aanleiding van de startnotitie van de Jachthaven Breskens BV. In die milieueffectrapportage staan ook de effecten op de natuur, de veiligheid op de Westerschelde en tal van andere aspecten.

Bron: BN/De Stem, 09-09-2008;