BFT haalt via Crowdfinance 659 duizend euro op in 3,5 uur

Bruinsma Freriks Transport (BFT) haalt in 3,5 uur 659 duizend euro op voor innovatieve ontgassingsinstallatie Don Quichot. De afgelopen weken kreeg het havennetwerk via de nieuwe iTanks Crowdfinance Portal de mogelijkheid om als eerste te investeren in het innovatieve project: met elkaar bracht het netwerk € 441.000 bijeen. Gistermorgen ging de leningaanvraag van in totaal € 1.100.000 via het platform van Collin Crowdfund live voor het publiek: in slechts 3,5 uur werd de resterende € 659.000 opgehaald. Het succes illustreert het potentieel en het belang van crowdfinance voor de havenindustrie, aldus de betrokken partijen.

De ‘Don Quichot’ is een varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen, chemicaliëntankers, boord/boord overslag en tankerterminals. Bruinsma Freriks Transport ontwikkelde de Don Quichot mede met het oog op de aangescherpte regelgeving: vanaf 2016 mogen binnenvaartschepen in Nederland niet langer ontgassen op de binnenwateren. De sterk vervuilende dampen vormen een serieuze belasting voor de luchtkwaliteit en gezondheid van omwonenden, de bemanning van de schepen en het milieu. Dankzij de innovatieve Vaitec technologie van de Don Quichot kunnen de schepen en tankers voortaan óp het water snel en effectief vervuilende dampen afvangen en recyclen. Zo hoeven zij niet naar een haven te varen om daar gedurende 1 á 2 dagen te ontgassen en wordt veel tijd en geld bespaard. De Don Quichot stelt de Rotterdamse haven en de havenbedrijven bovendien in staat om tegemoet te komen aan de geformuleerde ‘zero-emission’ ambitie om luchtverontreiniging tegen te gaan. Diverse grote internationale olietankers hebben al aangegeven gebruik te willen maken van de Don Quichot.

De totale benodigde financiering voor de Don Quichot bedroeg € 2.500.000,-. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs stelden via de Stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven al € 1.000.000,- beschikbaar. Bruinsma Freriks Transport financiert zelf minimaal € 400.000,-. Ondernemer Marc Freriks koos ervoor de resterende € 1.100.000,- op te halen via de nieuwe iTanks Crowdfinance Portal. De portal is een initiatief van het innovatie- en kennisplatform iTanks en Collin Crowdfund dat het havennetwerk in staat stelt om als eerste te participeren in innovatieve en snelgroeiende MKB-bedrijven in de eigen sector. In ruil voor de vierjarige lening ontvangen de 391 investeerders een vaste, jaarlijkse rentevergoeding van 7%. Marc Freriks: “We hebben onze nek uitgestoken met dit project, maar dat is in alle opzichten beloond. Niet alleen is de financiering ontzettend snel rondgekomen, we kunnen nu en in de toekomst profiteren van de kennis en betrokkenheid van alle partijen die dit met elkaar hebben mogelijk gemaakt.” De Don Quichot is op dit moment in aanbouw en is naar verwachting in de zomer gereed voor gebruik.

Meer… Bruinsma Freriks Transport, iTanks Crowdfinance Portal en Collin Crowdfund