Bij warmer zeewater meer tong dan schol

Door klimaatveranderingen stijgt de temperatuur van het zeewater. Dit heeft effect op de verspreiding van de vissoorten schol en tong in de Noordzee. Onderzoekers van IMARES Wageningen UR en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben met EU-financiering een model ontwikkeld, dat de leeftijd- en seizoengebonden verspreiding van deze platvissoorten in de Noordzee kan voorspellen.

Meer… Wageningen UR