Bijzondere vogels spotten op de Maasvlakte 26 maart

  • binnenland

Twee keer per jaar vliegen tijdens de vogeltrek tussen Siberië, IJsland en Afrika zeer bijzondere vogels over de Maasvlakte. Ondanks de aanwezigheid van industrie blijkt de Maasvlakte een belangrijke tussenstop. De bergheggemus, kuifaalscholver en pijlstormvogels zijn zeldzame dwaalgasten in de Rotterdamse haven. Zondag 26 maart geeft vogelkenner en auteur Kester Freriks een lezing in FutureLand en begeleidt hij een excursie.

Kester Freriks is auteur van het pas verschenen Het nieuwe vogels kijken, een boek over meer dan 200 zeldzame trekvogels. Hij legt tijdens de presentatie uit waarom de Maasvlakte een toplocatie is voor het waarnemen van bijzondere soorten. Aansluitend vertrekt de busexcursie, op zoek naar deze bijzondere vogels. Er wordt onder andere een stop gemaakt bij de Vogelvallei, een nieuw ingericht natuurgebied van 21 hectare op de Maasvlakte. Ook de vogeltelpost op het duin langs het noordelijke deel van het Maasvlaktestrand op Maasvlakte 2 wordt bezocht. Door het meerjarig in beeld brengen van de vogeltrek met tellingen is inzicht ontstaan in het trekgedrag en de populatie van trekvogels.

Inschrijven voor de excursie op 26 maart.

Photo:

Related news

List of related news articles