Binnen 24 uur emissies en brandstofverbruik monitoren op zeeschepen

We4Sea, gericht op efficiënter brandstofgebruik voor zeeschepen, heeft een nieuwe versie van haar monitoringsplatform gelanceerd. Met deze release kan We4Sea de emissies en brandstofverbruik van zeeschepen monitoren, zonder dat er apparatuur aan boord geïnstalleerd hoeft te worden. Het platform biedt geavanceerde oplossingen om de prestaties van zeeschepen te verbeteren, en het brandstofverbruik en de uitstoot te verminderen.

Dan Veen, CEO van We4Sea: “We zijn heel erg blij met deze nieuwe release. Gebruik makend van grote hoeveelheden data, kunnen we nu het eerste monitoringsysteem zonder investeringskosten in de maritieme industrie presenteren. Het is niet meer nodig om eerst dure apparatuur te kopen en te installeren, of een aantal dagen stilliggen te accepteren.  Nu kunnen we elk schip binnen 24 uur online krijgen”.

Digital Twin Concept
We4Sea verzamelt grote hoeveelheden operationele scheepsdata, zoals positie, snelheid, richting en motordata. Vervolgens wordt deze data verrijkt met andere databronnen, zoals weersomstandigheden, golfhoogte, stroming en wind. Het Digital Twin concept, dat We4Sea heeft ontwikkeld, zet deze data om in managementinformatie om het gebruik en de configuratie van het schip te optimaliseren.

Minder dan 10% van de zeeschepen uitgerust met brandstofmonitoringssysteem
Op dit moment zijn minder dan 10% van de zeeschepen uitgerust met een actief brandstofmonitoringssysteem, omdat zulke systemen een grote investering vragen in sensoren en hardware.  Ook moet het schip enkele dagen in de haven liggen voor installatie.

“De meest ingrijpende verandering in brandstoffen in een markt op zo’n grote schaal”
In minder dan twee jaar wordt de regelgeving rondom brandstoffen en zwavelemissies fors aangescherpt. Hierdoor gaan de brandstofkosten van zeeschepen mogelijk verdubbelen. Het International Energy Agency (IEA) noemt dit “de meest ingrijpende verandering in brandstoffen in een markt op zo’n grote schaal”.