Binnen 72 uur onderhoud aan de Hollandsche IJsselkering

hollandsche ijsselkering430_tcm174-363237

In de periode van 12 mei t/m 14 mei 2014 voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering. Het stormseizoen is officieel voorbij en dat betekent dat het tijd is voor een grondige onderhoudsbeurt. In een recordtijd van 72 uur wordt deze kering bij Capelle aan den IJssel onderworpen aan een schoonmaak- en controlebeurt. Normaliter zou dit 120 uur zijn.

Aard van het onderhoud
Het onderhoud bestaat uit het reinigen van het object, de schuiven, het bediengebouw en de onderzijde van de vaste en basculebrug (Algerabrug). Daarnaast worden de hijs- en evenwichtskabels van de heftorens en schuiven geïnspecteerd en gesmeerd.

Met het beheer en onderhoud van deze Zuid-Hollandse stormvloedkering investeert Rijkswaterstaat in de bescherming tegen hoogwater en een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. ‘Door onze waterkeringen tip top in orde te houden, zorgen we ervoor dat miljoenen Nederlanders veilig blijven en onze economie kan blijven draaien’, aldus Lucien van Hove, deskundige waterkeringen Rijkswaterstaat.

Tijdswinst
Zo min mogelijk overlast voor de gebruikers en de omwonenden. Dit is het streven van Rijkswaterstaat. Er is uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden om de geluids- en verkeershinder voor omwonenden en (vaar)weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. ‘Kijk, dat is alleen maar prettig voor de direct omwonenden en reizigers. Onderhoud is nodig en als dat met zo min mogelijk overlast kan is dat alleen maar mooi’, aldus Hans Verhoef, weggebruiker.

Er wordt beduidend meer materieel en mankracht ingezet om het onderhoud sneller te voltooien. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op. Het onderhoud zal binnen 72 uur afgerond worden in plaats van de gebruikelijke 120 uur.

Een bijzondere kering
De Hollandsche IJsselkering ging in 1958 als eerste van de Deltawerken in bedrijf. De kering bestaat uit twee enorme schuiven van 80 meter breed, die bij hoogwater de rivier helemaal kunnen afsluiten. De kering beschermt het directe achterland, dat een van de laagst gelegen gebieden is. Bij een verwachte waterstand van 2,25 m+NAP bij Krimpen aan den IJssel sluit de kering. Dit gebeurt gemiddeld 1 tot 3 keer per jaar.

Bescherming tegen hoogwater
Nederland is bijzonder. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Die lage ligging en de vele rivieren en meren maken Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Stormvloedkeringen beschermen ons land tegen hoogwater. Onderhoud van de keringen is en blijft daarom van levensbelang: voor miljoenen Nederlanders en onze economie.

Meer… Rijkswaterstaat