Binnen vier jaar nieuwe borden aan boord

De binnenvaart moet aan boord twee verbodsborden vervangen. Het gaat om de borden die verbieden aan boord te gaan en het verbod op roken en onbeschermd gebruik van licht of vuur. De nieuwe borden moeten vóór 1 december 2015 aan boord staan.

Het vervangen van de borden vloeit voort uit een wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR) door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). De huidige borden voldoen volgens de CCR niet aan de Europese richtlijnen. Ook geven de borden de verboden onvoldoende duidelijk weer.

Meer… Schuttevaer