Binnenhavens dingen massaal mee om rijkssubsidie

Provincies en gemeenten hebben massaal plannen ingediend om hun binnenhavens en vaarwegen te verbeteren. Zij hopen in aanmerking te komen voor de 62 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van het vaarwegennetwerk onder de naam ‘quick wins binnenhavens’. Den Haag beslist in oktober welke projecten voor een subsidie in aanmerking komen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 28-09-2008;