Binnenvaart Innovatiedag op 13 april 2007

De binnenvaartsector staat de komende jaren voor grote innovatie-uitdagingen. Deze sector die de laagste CO2 uitstoot kent van alle vervoersectoren en daardoor een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zal gaan investeren in technieken die de emissies nog verder aanzienlijk omlaag zullen brengen.

Bron: Infrasite, 08-03-2007;