Binnenvaart innoveert in betrouwbaarheid continentaal vervoer

TNO en Nederlands grootste coöperatie van binnenvaartschippers NPRC slaan de handen ineen om continentaal vervoer via de binnenvaart betrouwbaarder te maken. ‘Het garanderen van exacte aflevertijden van een continue stroom goederen van Nederland naar Duitsland vraagt om een integrale aanpak met uitwijkmogelijkheden’, aldus Jacco de Kok programmadirecteur Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV). Het initiatief is onderdeel van het programma IDVV van Rijkswaterstaat (RWS) en wordt door Connekt uitgevoerd.

Het vergroten van de betrouwbaarheid ontstaat door synchromodaliteit. Dit is het effectief en tijdig inzetten van verschillende transportmodaliteiten zodanig dat een complete vervoersoplossing aan de klant kan worden geboden. Neem bijvoorbeeld het vervoer van een lading tussen Rotterdam en Frankfurt. Logischerwijs gaat de voorkeur hier uit naar vervoer over water. Onderweg kan er echter van alles gebeuren. Een defecte brug, een stremming, ijsvorming of een staking van sluiswachters. In elk van deze gevallen zou een vervoersalternatief over land of spoor een uitkomst kunnen bieden. TNO brengt in dat verband meerdere knelpunten en oplossingen in binnen- en buitenland in kaart voor NPRC.

Samenwerking
‘De samenwerking met TNO gaat veel betekenen’, zo voorspelt directeur Stefan Meeusen van NPRC. ‘De theoretische kennis en het onderzoek van TNO gaat als katalysator dienen bij de innovatie van onze sector’. TNO brengt de mogelijke knelpunten en risico’s voor het continentale vervoer over water in kaart. Met die inventarisatie in de hand kan NPRC vaststellen welke alternatieven op welk moment de beste vervoersoplossing voor de klant is. ‘Als je zelfs het onverwachtse in kaart hebt gebracht, kun je echte vervoerzekerheid bieden’, aldus Meeusen.

Een grote stap, dat realiseert ook Albert Veenstra, senior consultant bij TNO zich. ‘We gaan de effectiviteit van de uitwijkmogelijkheden en de betrouwbaarheid van transporten nader kwantificeren. Ons model maakt het mogelijk dat de invloed van incidenten en mogelijke alternatieven op de doorstroming van transporten berekend kunnen worden. Op basis van die uitkomsten kan de beste koers bepaald worden.”

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)
In het programma IDVV werken overheden, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma. Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/IDVV.

Connekt
Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden, dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Connekt voert in opdracht van Rijkswaterstaat onderdelen van het programma IDVV uit.