Binnenvaart is best secure

De containerbinnenvaart in Nederland is goed en relatief goedkoop te beveiligen tegen terrorisme. Dat is de voornaamste uitkomst van het project ‘Secure lanes in de binnenvaart’, waarvan de uitkomsten vorige week door projectleider Nico Schoonen in Rotterdam werden gepresenteerd.

Bron: Nieuwsblad Transport, 11-03-2009;