Binnenvaart verdient coulance van ‘Brussel’

België spant zich, met ‘hartelijke’ steun van Nederland, in om de Europese Commissie tot de officiële uitspraak te bewegen dat de binnenvaart in ‘structurele crisis’ verkeert.

Wordt dit op Europees niveau formeel vastgesteld, dan openen zich mogelijkheden om de crisis te bestrijden met middelen die anders verboden zouden zijn. Met bijvoorbeeld oud-voor-nieuwregelingen, sloopregelingen en dergelijke.

Meer… Nieuwsblad Transport