Binnenvaart vraagt aandacht voor vertragingen op containerterminals

Op vrijdag 9 oktober heeft Dubbelman Container Transport, onder het motto ‘Trots op de binnenvaart’, met een aantal schepen die heel lang op afhandeling liggen te wachten, een ‘congestietour’ gehouden in de Rotterdamse haven, om aandacht te vragen voor de structurele vertragingen op enkele containerterminals.

Binnenvaartschepen liggen te wachten bij terminal. Foto, CBRB.
Binnenvaartschepen liggen te wachten bij terminal. Foto, CBRB.

Hoewel het initiatief vanuit een specifieke barge operator komt, gaat het hier niet om een bedrijfsspecifiek probleem, maar om een containerbinnenvaartbreed probleem, dat door alle barge operators herkend en erkend wordt. LINc ondersteunt deze actie dan ook.

Deze actie is bedoeld als een symbolisch en ludiek protest, waarbij de terminals en de veiligheid & vlotheid van het scheepvaartverkeer op geen enkele manier belemmerd zullen worden.

Hoewel er de afgelopen twee jaar diverse marktinitiatieven genomen zijn ter verbetering van de afhandeling in de Rotterdamse haven, is het onderliggende structurele probleem nog steeds niet opgelost. Er is onvoldoende structurele en specifieke afhandelingscapaciteit voor barges beschikbaar. In geval van allerlei verstoringen, in de containerlijnvaart of op de terminals zelf, is de binnenvaart daardoor steeds het kind van de rekening. Vertragingen zijn niet het probleem maar het symptoom.

De initiatiefnemers willen benadrukken, dat de actie niet is gericht tegen specifieke terminals, maar tegen het gehele ‘havensysteem’ dat de verstorende factoren faciliteert.

Het komende half jaar worden aanzienlijke (herstel-) volumes voor Rotterdam verwacht. Haast is dan ook geboden. De branchevereniging CBRB roept alle betrokken stakeholders (rederijen, terminals, Havenbedrijf, verladers, binnenvaartsector) op om hun verantwoordelijkheid te (blijven) nemen en gezamenlijk actief te blijven werken aan structurele oplossingen.