Binnenvaart wil dat minister regeling afvalafgifte wijzigt

  • binnenland

De gezamenlijke binnenvaartorganisaties maken zich grote zorgen over de afgiftemogelijkheden van huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA) langs de binnenwateren. De per 1 november door Minister Schultz van Haegen ingevoerde regeling, waarbij alleen nog via een abonnement en op een zeer beperkt aantal locaties huisvuil en KGA afgegeven kan worden, lijkt niet te gaan werken.

Meer… Totaal Trans.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten