Binnenvaart wil Europese aanpak crisis

De European Barge Union (EBU), de Europese belangenverenging voor de binnenvaart, heeft bij Europees commissaris Tajani aangedrongen op een pakket crisisismaatregelen. Het pakket houdt in: snelle investeringen in infrastructuur, vermindering van administratieve lasten en verlaging van havengelden en belastingen.

De EBU stelt dat de Commissie de transportsector ten onrechte links heeft laten liggen in recente besprekingen over bestrijding van de recessie en wijst erop dat de binnenvaart het afgelopen halfjaar zware klappen heeft opgelopen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 13-05-2009;