Binnenvaartschippers zakken vaak voor examen

Schippers in opleiding hebben grote moeite het ADNR-examen te halen. Sinds de overdracht van de examinering naar het CCV per 1 januari vorig jaar slaagt nog maar dertig procent van de examenkandidaten. Veel te weinig tijd om het examen te maken en te moeilijk taalgebruik zijn de meest gehoorde klachten.

Bron: Nieuwsblad Transport, 28-05-2008;